کتاب آنجلینای لعنتی

معرفی کتاب «آنجلینای لعنتی»

کتاب «آنجلینای لعنتی» شامل ۹ داستان کوتاه است که هر کدام موضوع و مفهومی جدا از دیگری دارند. دو داستان از این مجموعه پیش‌تر در مسابقه داستان‌نویسی شرکت داده شده