نقد کتاب «بی باد، بی پارو»

نقد کتاب «بی باد، بی پارو»

مجموعه داستان «بی باد، بی پارو» نوشته فریبا وفی در عین اینکه سوژه‌هایش مسائل مختلف و متفاوتی هستند، اما به خاطر وجود برخی دغدغه‌های مشترک شخصیت‌ها و پدیده‌ای نظیر مهاجرت، نزدیک به هم هستند. در این فرصت کوتاه می‌خواهیم به نقد کتاب «بی باد، بی پارو» بپردازیم.