صمد طاهری

معرفی کتاب «زخم شیر»

مجموعه داستان «زخم شیر» که در جایزه جلال موفق شد عنوان بهترین مجموعه داستان را کسب کند، نوشته صمد طاهری است که پیش از این دو کتاب دیگر را سال‌ها قبل به چاپ رسانده بود.