مجموعه داستان ایرانی

کتاب آنجلینای لعنتی

معرفی کتاب «آنجلینای لعنتی»

کتاب «آنجلینای لعنتی» شامل ۹ داستان کوتاه است که هر کدام موضوع و مفهومی جدا از دیگری دارند. دو داستان از این مجموعه پیش‌تر در مسابقه داستان‌نویسی شرکت داده شده

اجازه می‌فرمائید گاهی خواب شما را ببینم

معرفی کتاب «اجازه می‌فرمائید گاهی خواب شما را ببینم»

از محمد صالح‌علاء کتاب‌های زیادی منتشر شده که بیشترشان یادداشت‌های او هستند. دو یا سه مجموعه داستان کوتاه هم از او به چاپ رسیده…